Botryosphaeriaceae associated with diseases of mango (Mangifera indica)

T. Trakunyingcharoen, R. Cheewangkoon, C. To-anun, P. W. Crous, J. M. van Niekerk, L. Lombard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)425-438
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jul. 2014

  Citeer dit