Botryosphaeriaceae: Systematics, pathology and genetics

P.W. Crous (Gastredacteur), J.Z. Groenewald (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFungal Biology
Volume121
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2017

Citeer dit