Botryosphaeriaceae: Systematics, pathology, and genetics

Pedro W. Crous, Bernard Slippers, Johannes Z. Groenewald, Michael J. Wingfield

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)305-306
Aantal pagina's2
TijdschriftFungal Biology
Volume121
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2017

Citeer dit