Bottom-up effects on biomass versus top-down effects on identity: a multiple-lake fish community manipulation experiment

P. Lemmens (Co-auteur), S.A.J. Declerck, K. Tuytens, M. Vanderstukken, L. De Meester

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bottom-up effects on biomass versus top-down effects on identity: a multiple-lake fish community manipulation experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds