Boys and female impersonators in the Amsterdam theatre of the seventeenth century.

L.P. Grijp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

547 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)131-170
TijdschriftMedieval English Theatre
Volume28
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit