Brabantse Eftelingsprookjes [Review of: (2002) D'r waar 's. Sprookjes uit d'n Efteling, in 't Brabants ...dur Brabantse vertellers...]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)159-160
TijdschriftBrabants Heem
Volume54
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit