‘Brahe’s catalogue of stars’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftOmslag: bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut
Volume2009
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit