Brain alterations in depression

W.J.G. Hoogendijk, G. Meynen, P. Eikelenboom, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)54-58
TijdschriftActa Neuropsychiatrica
Volume12
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit