Brain areas and pathways in the regulation of glucose metabolism.

C. Diepenbroek, M.J. Serlie, E. Fliers, A. Kalsbeek, S.E. La Fleur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)505-513
TijdschriftBioFactors
Volume39
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit