Brain banking for neurological disorders.

N. Samarasekera, R.A. Salman, I. Huitinga, N.M. Klioueva, C.A. McLean, H. Kretzschmar, C. Smith, J.W. Ironside

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1096-1105
TijdschriftLancet Neurology
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit