Brain-derived neurotrophic factor released from engineered mesenchymal stem cells attenuates glutamate- and hydrogen peroxide-mediated death of staurosporine-differentiated RGC-5 cells.

M.M. Harper, L. Adamson, B. Blits, M.B. Bunge, S.D. Grozdanic, D.S. Sakaguchi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5538-5548
TijdschriftExperimental Eye Research
Volume89
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit