Brain donation in psychiatry: results of a Dutch prospective donor program among psychiatric cohort participants

G. De Lange, M. Rademaker, Marco P M Boks, Saskia J M C Palmen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
164 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brain donation in psychiatry: results of a Dutch prospective donor program among psychiatric cohort participants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences