Brain stem afferents to the diagonal band of broca (DBB) in the rat: retrograde tracing with rhodamine latex microspheres (RLM)

V.V. Senatorov, R.M. Buijs, L.P. Renaud

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftAnnual Meeting of the Society for Neuroscience
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit