Brain structural connectivity network alterations in insomnia disorder reveal a central role of the right angular gyrus

Yishul Wei, Tom Bresser, Rick Wassing, Diederick Stoffers, Eus J W Van Someren, Jessica C Foster-Dingley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brain structural connectivity network alterations in insomnia disorder reveal a central role of the right angular gyrus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences