Brain structural correlates of insomnia severity in 1053 individuals with major depressive disorder: results from the ENIGMA MDD Working Group

Jeanne Leerssen, Tessa F Blanken, Elena Pozzi, Neda Jahanshad, Eus J W Van Someren,

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brain structural correlates of insomnia severity in 1053 individuals with major depressive disorder: results from the ENIGMA MDD Working Group'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences