Brain-to-brain coupling: a mechanism for creating and sharing a social world.

U. Hasson, A.A. Ghazanfar, B. Galantucci, S. Garrod, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)114-121
TijdschriftTrends in Cognitive Sciences
Volume16
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit