Brain white matter oedema due to CIC-2 chloride channel deficiency: an observational analytical study.

C. Depienne, M. Bugiani, C. Dupuits, D. Galanaud, V. Touitou, N. Postma, C. Van Berkel, E. Polder, E. Tollard, F. Darios, A. Brice, C.E. De Die-Smulders, J.S. Vles, A. Vanderver, G. Uziel, C. Yalcinkaya, S.G. Frints, V.M. Kalscheuer, J. Klooster, M. KamermansT.E. Abbink, N.I. Wolf, F. Sedel, M.S. Van der Knaap

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

118 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)659-668
TijdschriftLancet Neurology
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit