Branchingness constraints on heads and dependents in Munster Irish stress

F.J. Torres-Tamarit, B.J.H. Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftGlossa
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit