Braunomyces dictyosporus gen. sp. nov. from Vietnam

Vadim A Mel'nik, Pedro W Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Braunomyces dictyosporus gen. sp. nov. from Vietnam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences