Brazilian Labour History in Global Context: Some Introductory Notes

David Mayer, P. Fontes, Alexandre Fortes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume62
Nummer van het tijdschriftSpecial Issue 25
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit