Brazilian tropical dry forest (Caatinga) in the spotlight: An overview of species of aspergillus, penicillium and talaromyces (eurotiales) and the description of p. vascosobrinhous sp. nov.

Renan Do Nascimento Barbosa*, Jadson Diogo Pereira Bezerra, Ana Carla da Silva Santos, Roger Fagner Ribeiro Melo, Jos Houbraken, Neiva Tinti Oliveira, Cristina Maria de Souza-Motta

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brazilian tropical dry forest (Caatinga) in the spotlight: An overview of species of aspergillus, penicillium and talaromyces (eurotiales) and the description of p. vascosobrinhous sp. nov.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology