BRCA-deficient mouse mammary tumor organoids to study cancer-drug resistance

Alexandra Vivas Duarte, Ewa Gogola, Norman Sachs, Marco Barazas, Stefano Annunziato, Julian R de Ruiter, Arno Velds, Sohvi Blatter, Julia M Houthuijzen, Marieke van der Ven, Hans Clevers, Piet Borst, Jos Jonkers, Sven Rottenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

97 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'BRCA-deficient mouse mammary tumor organoids to study cancer-drug resistance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds