Breaking the impasse: Towards a forward‐looking governance framework for gene editing with plants

Phil Macnaghten (Co-auteur), Michelle Habets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Breaking the impasse: Towards a forward‐looking governance framework for gene editing with plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences