Breeding phenology and winter activity predict subsequent breeding success in a trans-global migratory seabird

A. Culina, A. Shoji (Co-auteur), S. Aris-Brosou, A. Fayet, H. Kirk, O. Padget, I. Juarez-Martinez, Nakata T., D. Boyle, C.M. Perrins, Guilford T.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftBiology Letters
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit