Brekking yn it Skylger Frysk en Súdwesthoeksk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

134 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)247-271
Aantal pagina's25
TijdschriftIt Beaken
Volume64
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit