Brian Moss: the wizard of shallow lakes

S. Maberly, E. Jeppesen, T. Barker, M. Beklioğlu, L. Carvalho, H. He, S. McGowan, M. Meerhoff, S. Nandini, S.S.S. Sarma, M. Søndergaard, N. Vidal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153-158
Aantal pagina's6
TijdschriftInland Waters
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit