Bridges to new business. The economic decolonization of Indonesia

J.Th. Lindblad

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

43 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieLeiden
UitgeverijKITLV Press
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit