Bridging the Gap between First Language Acquisition and Historical Dialectology with the Help of Digital Humanities. SDH Copenhagen

L. Cornips, M. Kemps-Snijders, M. Snijders, J. Swanenberg, F. de Vriend

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit