Bridging the Micro-Macro Gap in Population Forecasting

(Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit