Bridging the Micro-Macro Gap in Population Forecasting

(Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bridging the Micro-Macro Gap in Population Forecasting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences