Bright environmental light ameliorates deficient subjective liking in insomnia: an experience sampling study

Bart H W Te Lindert, Jacob Itzhacki, Wisse P van der Meijden, Morten L Kringelbach, Jorge Mendoza, Eus J W Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

158 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bright environmental light ameliorates deficient subjective liking in insomnia: an experience sampling study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences