Bright ideas, thick institutions. Post-industrial development theories as drivers of cross-border cooperation

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 29 jun 2017

    Citeer dit