Bright ideas, thick institutions. Post-industrial development theories as drivers of cross-border cooperation

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftJournal of Borderlands Studies
  Vroegere onlinedatum19 sep 2018
  DOI's
  StatusE-pub ahead of print - 19 sep 2018

  Citeer dit