Bright light treatment in elderly patients with nonseasonal major depressive disorder.

R. Lieverse, E.J.W. van Someren, M.M.A. Nielen, B.M.J. Uitdehaag, J.H. Smit, W.J.G. Hoogendijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-70
TijdschriftArchives of General Psychiatry
Volume68
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit