Bringing the Web of Data to Developing Countries: Linked Market Data in the Sahel

Victor de Boer, Nana B. Gyan, Pieter de Leenheer, Anna Bon, Chris van Aart, Christophe Guéret, Wendelein Tuyp, Stephane Boyera\, Marie Allen, Hans Akkermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit