“British capital, industry and perseverance” versus Dutch “old school”? The Dutch Atlantic and the takeover of Berbice, Demerara and Essequibo, 1750-1815

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)28-55
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume127
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit