Broadening the scope: Increasing phenotype diversity in laterality research

Lena Sophie Pfeifer, Katrin Heyers, Gesa Berretz, Dorothea Metzen, Julian Packheiser, Sebastian Ocklenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1048388
TijdschriftFrontiers in Behavioral Neuroscience
Volume16
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit