Brokerage and the making of Middle Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-155
TijdschriftCity & Society
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit