Bruins' Berlijnse besprekingen: een selectie uit het archief van prof.mr.dr. G.W.J. Bruins, in het bijzonder de jaren 1924-1930

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)110-111
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume104
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit