bu Trung Dang, Vietnam’s Post-1975 Agrarian Reforms: How Local Politics Derailed Socialist Agriculture in Southern Vietnam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-150
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume176
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit