Build the wall! Village fortification, its timing and triggers in southern Maluku, Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)220-251
TijdschriftIndonesia and the Malay World
Volume47
Nummer van het tijdschrift138
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit