Building a Federated Infrastructure for Preservation of and Access to Research Data in the Netherlands: The Front Office-Back Office Model

P.K. Doorn, I. Dillo, P. Witkamp

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

915 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building a Federated Infrastructure for Preservation of and Access to Research Data in the Netherlands: The Front Office-Back Office Model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences