Building and Deploying a Classification Schema using Open Standards and Technology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building and Deploying a Classification Schema using Open Standards and Technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science