Building bridges between fields: bringing together development and homeostasis

Sonja D C Weterings, Marek J van Oostrom, Katharina F Sonnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building bridges between fields: bringing together development and homeostasis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics

Social Sciences