Building consensus on definition and nomenclature of hepatic, pancreatic, and biliary organoids

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

94 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Hepatic, pancreatic, and biliary (HPB) organoids are powerful tools for studying development, disease, and regeneration. As organoid research expands, the need for clear definitions and nomenclature describing these systems also grows. To facilitate scientific communication and consistent interpretation, we revisit the concept of an organoid and introduce an intuitive classification system and nomenclature for describing these 3D structures through the consensus of experts in the field. To promote the standardization and validation of HPB organoids, we propose guidelines for establishing, characterizing, and benchmarking future systems. Finally, we address some of the major challenges to the clinical application of organoids.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)816-832
Aantal pagina's17
TijdschriftCell Stem Cell
Volume28
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 mei 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building consensus on definition and nomenclature of hepatic, pancreatic, and biliary organoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit