Building consensus on definition and nomenclature of hepatic, pancreatic, and biliary organoids

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

132 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building consensus on definition and nomenclature of hepatic, pancreatic, and biliary organoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences