Building regulatory landscapes reveals that an enhancer can recruit cohesin to create contact domains, engage CTCF sites and activate distant genes

Niels J Rinzema, Konstantinos Sofiadis, Sjoerd J D Tjalsma, Marjon J A M Verstegen, Yuva Oz, Christian Valdes-Quezada, Anna-Karina Felder, Teodora Filipovska, Stefan van der Elst, Zaria de Andrade Dos Ramos, Ruiqi Han, Peter H L Krijger, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building regulatory landscapes reveals that an enhancer can recruit cohesin to create contact domains, engage CTCF sites and activate distant genes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences