Building the ARTECHNE Database: How to Develop a Multi-Purpose Database for an Interdisciplinary Project

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftIDEAH
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit