Burnout and older workers' intentions to retire

C.J.I.M. Henkens, M. Leenders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)306-321
TijdschriftInternational Journal of Manpower
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit