Burnout e intenciones de jubilación anticipada entre empleados mayores - Burnout and early retirement intentions among older employees

C.J.I.M. Henkens, M. Leenders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Burnout e intenciones de jubilación anticipada entre empleados mayores - Burnout and early retirement intentions among older employees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Business & Economics

Social Sciences